University of Göttingen มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาเอก ที่ประเทศเยอรมัน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ...