University of Iowa มอบทุนการศึกษารายปี เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกๆ สาขาวิชา

สำหรับทุนการศึกษาต่อไปของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...