University of Leicester มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศอังกฤษ

สวัสดีจ้าเพื่อน ๆ วันนี้ก็มาชมข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ...