University of London มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ที่สหราชอาณาจักร

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...