University of London มอบทุนเรียนต่อ ป.โท มุลค่ากว่า 8 แสนบาท!!!

ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้มาจากทางสหราชอาณาจักรนะครับผม...