University of Oslo มอบทุนการศึกษาพร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบประเทศนอร์เวย์ 2559

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...