University of Oslo มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าตอบแทน พลาดไม่ได้!!!

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...