6 ประโยคเอาไว้ใช้ขอโทษ ที่ดีกว่าคำว่า I’m sorry ลองเอาไปใช้กันนะ!!

สำหรับเด็กไทยแล้ว เวลาที่เราทำอะไรผิด คงหนีไม่พ้นคำว่า I’m sorry บลาๆ...