คำตอบที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์แอร์ กับคำถามที่ว่า ‘Why Do You Want To Be A Cabin Crew?’

เพื่อนๆหลายๆคนต่างมีความใฝ่ฝันอยากเป็นลูกเรือ ซึ่งกว่าจะเป็นได้นั้น...