เหตุผลที่ว่าทำไม “ประเทศฟินแลนด์” จึงเป็นประเทศชั้นนำ ของการศึกษาโลกอย่างยาวนาน

  ฟินแลนด์ ประเทศเล็กๆในยุโรปตอนบน มีประชากรประมาณ 5 ล้านคนเท่านั้น...