ไขปัญหาโลกแตกที่ว่า ทำไม ‘แป้นพิมพ์’ ของเรา ถึงไม่เรียงตามตัวอักษร!!?

ก็เรียกได้ว่าคงเป็นปัญหาคาใจตั้งแต่ในอดีต...