วิทยาศาสตร์ชี้ คนที่มีความวิตกกังวลอยู่บ่อยๆ นั้น มักจะเป็นคน ‘ฉลาด’ !!

ผู้คนมักถูกปลูกฝังว่าความเครียดหรือการวิตกกังวลกับอะไรมากๆ...