รวมคำศัพท์ที่จำเป็น ในการเขียนจดหมายสำหรับสมัครงานในภาษาอังกฤษ!!!

สำหรับการเขียนจดหมายสำหรับการใช้สมัครงานต่างๆ...