เชิญข้าราชการเข้าร่วม “โครงฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ...

December 28, 2018 One Min Read
97 Views