ก.พ. จัดงาน “มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 6”

สำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจหาข้อมูลการศึกษา หรือเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ?มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 6? (6th OCSC International Education Expo 2009) เป็นงานที่ ก.พ. ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลทางการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างทั่วถึง โดยได้รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 120 แห่ง จากประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร จีน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และจาก นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลี? อินเดีย ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการ รับรองแล้ว หรือสอบถามข้อมูลการศึกษาในระดับต่างๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งข้อมูลทุนการศึุกษาของ ก.พ. และแหล่งทุนการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ? ก.พ.หวังว่าการจัดงานนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้ หาโอกาสศึกษาต่อ หรือพบแหล่งศึกษาที่มีคุณภาพ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ? 1 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00 ? 19.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ