เรื่องที่คุณไม่ควรพลาด

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนสำหรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกอย่าง Bonn SDG Fellowships เปิดโอกาสให้นักวิจัย...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

โซเชียลมีเดียหลายๆ แพลทฟอร์มก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจในการค้นหาความรู้นะคะ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอย่าง TikTok...

บางสิ่งอาจถูกมองว่าไร้ค่า ทว่าสำหรับอีกหลายคนมันคือโอกาสทางการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าทึ่งของห้องสมุดในอังการา ประเทศตุรกีที่เกิดขึ้นได้จากความทุ่มเทของคนเก็บขยะ ทุกวันในเมืองหลวงแห่งนี้ มีข้าวของมากมายที่ถูกนำมาทิ้งไว้ตามจุดต่างๆ...

ทุนปริญญาตรี

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนเยาวชนที่กำลังจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส....

ทุนปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก...

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนเยาวชนที่กำลังจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส....

ทุนปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก...

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนเยาวชนที่กำลังจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส....

ทุนมัธยมศึกษา

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...