ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนจาก Qatar University ศึกษาต่อที่ประเทศกาตาร์...

สำนักงานยุติธรรมแจกทุนระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนในสาขาวิชากฎหมาย...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

ไม่ว่าจะเป็นตำราหรือสำนักหลักสูตรไหนต่างก็เตือนว่า "เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ที่จะลงทุนจึงควรศึกษาให้ดีก่อนเริ่ม" เสมอ...

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษา เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องอำนวยความสะดวกที่แพร่หลาย โดยอาจจะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ และการเรียนการสอนภาษาในยุคศตวรรษที่...

ทุนปริญญาตรี

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและต้องการการสนับสนุน นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด!! สถาบัณปัญญาภิวัฒน์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ Donghua...

ทุนปริญญาโท

ทุนจาก Qatar University ศึกษาต่อที่ประเทศกาตาร์...

สำนักงานยุติธรรมแจกทุนระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนในสาขาวิชากฎหมาย...

ทุนปริญญาเอก

ทุนมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งมีความสามารถด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง รายละเอียดทุนมีดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร บุตรทหารผ่านศึกนอกประจําการ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...