ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

สาระน่ารู้จากรอบโลก

Google Translate หนึ่งในแอปพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ทั้งต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในโลกภายนอก...

พาไปรู้จัก Bunkabin ที่นอนแบบเคลื่อนที่ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก...

ทุนปริญญาตรี

ทุนปริญญาโท

ทุนปริญญาเอก

ทุนมัธยมศึกษา

สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี...

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth For...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...