เรื่องที่คุณไม่ควรพลาด

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ และพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์กับโครงการ UNESCO/ISEDC Co-Sponsored...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

อยากเรียนต่อสถาบันดีๆ? อยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว? เรียนดีแต่ทุนน้อย? รู้หรือไม่ว่าการมองหาทุนการศึกษาเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตในสาขาดีๆ สถาบันการศึกษาดีๆ...

หลายครั้งที่ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราสามารถไขความลับของธรรมชาติได้หลายๆ อย่าง รวมถึงความฉลาดที่มีในตัวมนุษย์! มีการศึกษามากมายค้นพบว่าพฤติกรรมแปลกๆ บางอย่างบ่งชี้ถึงระดับสติปัญญา...

ทุนปริญญาตรี

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี มีผลงานโดดเด่นด้านกิจกรรมอันสอดคล้องกับหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา...

ทุนปริญญาโท

อีกหนึ่งทุนเต็มจำนวนและไม่มีข้อผูกมัดเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี! กับทุนจาก DAAD ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้าน...

ทุนที่หลายคนรอคอยที่เปิดรับสมัครทุกๆ ต้นปีก็มาถึงแล้ว! กับทุน Fulbright...

ทุนปริญญาเอก

ทุนที่หลายคนรอคอยที่เปิดรับสมัครทุกๆ ต้นปีก็มาถึงแล้ว! กับทุน Fulbright...

หนึ่งในทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีได้เปิดรับสมัครแล้ว! นั่นคือทุน Global Korea Scholarship (GKS)...

ทุนมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งมีความสามารถด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง รายละเอียดทุนมีดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...