ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

เปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องกับทุน DAAD EPOS เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศเยอรมนี...

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับ...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

หลักสูตรเตรียมอนุบาลในปัจจุบันเป็นมากกว่าแค่การดูแลเด็กเล็กก่อนถึงวัยเข้าโรงเรียน เพราะในหลักสูตรเหล่านี้จะเพิมเติมการเรียนรู้ตามวัยให้มีประสิทธิภาพ     ทั่วสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศในแถบยุโรปมีการจัดหลักสูตรเตรียมอนุบาลฟรีให้กับพลเมืองเพื่อให้โอกาสเด็กเล็กอย่างทั่วถึง รวมถึงในประเทศอื่นๆ อีก...

มีโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาในระดับไฮสคูลใน USA ด้วยจำนวนโรงเรียนมัธยมที่มีมากกว่า 18,841...

ทุนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น...

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ...

ทุนปริญญาโท

เปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องกับทุน DAAD EPOS เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศเยอรมนี...

ทุนปริญญาเอก

รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่กำหนดเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาเฉพาะทาง ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหรือหลังปริญญาเอก     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน...

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปี ชาตกาลของ...

ทุนมัธยมศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมี นโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...