เรื่องที่คุณไม่ควรพลาด

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ASTM Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา...

โอกาสมาถึงเเล้ว! CMKL University เตรียมเปิดมอบทุนสำหรับระดับปริญญาเอก...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

เมื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณเป็นที่หนึ่งในสายตาของคณะกรรมการจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนั้น CMU MOOC...

การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคน เนื่องจากการขาดน้ำสามารถทำให้คุณรู้สึกเฉื่อยชาและส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบในร่างกายได้มากกว่าที่คิด     แต่ทว่าบางครั้งด้วยเหตุจำเป็นอาจทำให้บางคนไม่สามารถดื่มน้ำเยอะๆ ได้ในทุกๆ วัน...

ทุนปริญญาตรี

ASTM Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา...

ทุนปริญญาโท

ASTM Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา...

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ...

ทุนปริญญาเอก

ASTM Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา...

โอกาสมาถึงเเล้ว! CMKL University เตรียมเปิดมอบทุนสำหรับระดับปริญญาเอก...

ทุนมัธยมศึกษา

ไม่ต้องรออีกต่อไป! กับทุนที่มีชื่อเสียงอย่าง โครงการเยาวชน AFS...

โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่ ได้เปิดตัวหลักสูตร International Baccalaureate...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...