ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

University of Turin มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

อีกหนึ่งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กไทยก้าวสู่สากลที่เราอยากนำเสนอกับคุณในวันนี้ เป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่แม้มีวัยเพียง 25...

เอสโตเนีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเอสโตเนีย เป็นประเทศในแถบยุโรปเหนือ...

ทุนปริญญาตรี

ทุนปริญญาโท

University of Turin มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท...

ทุนปริญญาเอก

โอกาสดีมาแล้ว! สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย!! ขณะนี้...

ทุนมัธยมศึกษา

สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี...

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth For...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...