เรื่องที่คุณไม่ควรพลาด

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ขอเชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและนักการศึกษา สมัครทุนแลกเปลี่ยน Study of...

ขอเชิญอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการ สมัครทุนแลกเปลี่ยน Study of...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

ยุคนี้แค่ความขยันอย่างเดียวไม่ใช่กุญแจไขสู่ความสำเร็จอีกต่อไป เพราะการจะสร้างรายได้ให้มีมากกว่าหนึ่งทางต้องอาศัยไอเดียและการจับจังหวะให้ถูกต้อง เมื่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เปลี่ยน ช่องทางการทำเงินก็เปลี่ยน ดังนั้นแทนที่จะรอเก็บโอทีจากบริษัทเพียงอย่างเดียว...

หลังจากที่ได้มีการนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ในหลากหลายวิชากันไปบ้างแล้ว วันนี้เรามีอีกหนึ่งบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากสร้างบทเรียนออนไลน์มาฝาก การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview...

ทุนปริญญาตรี

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2563-64 สําหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย...

WLC ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโทสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (ป.ตรี– ป.โท) มูลค่าทุนละ...

ทุนปริญญาโท

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2563-64 สําหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย...

ทุน Excellence Fellowship เป็นอีกหนึ่งทุนจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย...

ทุนปริญญาเอก

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2563-64 สําหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Eiffel สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก...

ทุนมัธยมศึกษา

ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านจักรวาล ดาราและอวกาศ เปิดโอกาสให้สมัครและเข้าร่วมโครงการ Space...

น้องๆ ที่มีความสนใจด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องสมัครโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...