ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

สาระน่ารู้จากรอบโลก

การติวหนังสือหรือเรียนพิเศษ เป็นเรื่องที่คนทุกวัยไม่อาจมองข้ามได้ เพราะทุกครั้งหลังจากเลิกเรียนก็ต้องมีการทบทวนในสิ่งที่เรียนมาเพื่อเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบที่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างมาก และสิ่งสำคัญสำหรับการติวในแต่ละครั้งนั้น...

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทำให้คนเราสามารถติดต่อกันได้ง่ายดายขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม อย่างเช่น...

ทุนปริญญาตรี

ทุนปริญญาโท

ทุนปริญญาเอก

ทุนมัธยมศึกษา

"การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ" คงเป็นหนึ่งในความฝันที่น้องๆ ส่วนใหญ่อยากทำให้สำเร็จ เพราะนอกจากเรื่องภาษาที่จะพัฒนาขึ้นแล้ว...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...