ทุนปริญญาเอก

อีกหนึ่งทุนจากรัฐบาลประจำปีการศึกษา 2564 กับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ...

ทุนการศึกษาที่ประเทศจีน! กับทุน Jiangsu Government...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนศึกษาต่อที่ University...

เรียกว่าเป็นโอกาสดีสำหรับใครที่อยากศึกษาต่อประเทศจีน พร้อมได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน!! เพราะขณะนี้มีทุนการศึกษาอย่าง...

โอกาสศึกษาต่อพร้อมได้รับทุนการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา! กับทุน International...

เพราะการลงทุนด้านบุคลคลจะช่วยสร้างความเปลื่ยนแปลงในโลกนี้ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ ประเทศมีทุนการศึกษาสนับสนุนมากมายทั้งระดับปริญญาตรี...

อีกหนึ่งโอกาสดีสำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญาเอก! โดยทุนการศึกษา Simons-Berkeley Research...

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม! เพราะขณะนี้โครงการ...

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนหลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute...

มีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่ Hokkaido University ตั้งอยู่ที่...

เพราะการฝึกงานขณะเรียนระดับอุดมศึกษา จะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเริ่มต้นอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนประสบการณ์การทำงานในเรซูเม่...

สำหรับใครที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาเรียนต่อในประเทศ วันนี้เราก็มีทุนมานำเสนอกัน กับทุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Queensland...

มาถึงแล้ว :D โอกาสสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อที่...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...