กยศ. เผยสถิติน่าสนใจ หนึ่งใน 2 อาชีพยอดนิยมไม่ยอมจ่ายหนี้ไม่ใช่ใครอื่น กลับเป็น ‘แพทย์’ และ ‘พยาบาล’!!!

  สำหรับข่าวคราวในแวดวงการศึกษาบ้านเราช่วงนี้...