กยศ.ให้แจ้งความจำนงและลงทะเบียน e-Studentloan

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า

ตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 ได้รับจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 5,288 ล้านบาท แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,000 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 80,000 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 47,000 คน

โดยเปิดให้ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่แจ้งความจำนงและลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ล่วงหน้าผ่านระบบ e-Studentloan ของ กยศ.ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 นั้น

จนถึงขณะนี้ปรากฏว่ามีนักเรียนแสดงความจำนงเข้ามาเพียงแค่ 1 ใน 4 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาเท่านั้น ตนจึงอยากเตือนให้นักเรียนที่ต้องการกู้ยืมเรียน รีบแสดงความจำนงในเวลาที่กำหนด

นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า หากครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และหากเขตพื้นที่การศึกษาใดมีจำนวนนักเรียนแจ้งความจำนงกู้ยืมน้อยก็จะจัดสรรวงเงินส่วนที่เหลือไปให้เขตพื้นที่ฯ ที่มีนักเรียนแจ้งความจำนงจำนวนมาก

ทั้งนี้ตนคิดว่าสาเหตุที่มีเด็กเข้ามาลงทะเบียนขอกู้น้อย เพราะยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ ซึ่งความจริงแล้วหากครอบครัวทางบ้านมีฐานะยากจนและต้องการกู้เงิน กยศ. ก็สามารถลงทะเบียนโดยเลือกสายใดสายหนึ่งไว้ก่อน หลังจากนั้นหากมีการเปลี่ยนสายการเรียนก็สามารถเปลี่ยนการขอกู้ในภายหลัง ได้

ที่มา : igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ