กรมการจัดหางาน เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกงานเทคนิค ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็นำข่าวทุนการศึกษา มาฝากเพื่อน ๆ อีกเช่นเคยนะครับ ทุนนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ มาจากประเทศญี่ปุ่นนี่เอง มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรมเพื่อรับทุนไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านองค์กร  IM ประจำปี 2556 ซึ่งครั้งนี้ก็เป็น ครั้งที่ 4 แล้วครับ สำหรับทุนนี้

เชื่อได้ว่าทุนนี้ต้องเป็นทุนเต็มจำนวนแน่นอนครับ เพราะว่าเป็นทุนจากรัฐบาลทั้งที โดยผู้สมัคร จะได้เลือกว่าจะไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็น 2 ช่วงเวลาคือ 1 ปี หรือ 3 ปี ครับ

 

japan-work

 

วุฒิการศึกษาผู้สมัครที่ผู้มอบทุนกำหนด
เพศชาย
 – มัธยมศึกษาตอนปลาย

 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
    สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    สาขาวิชาโลหะการ
    สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)

เพศหญิง
 – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)

 

japan-government2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 – มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 – ผู้สมัครชายเท่านั้นที่สามารถเลือกฝึกงานเทคนิค เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนระยะเวลา 1 ปีสามารถสมัครได้ทั้ง ชายและหญิง
 – เพศชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และ หญิง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 – มีสุขภาพข็งแรง สมบูรณ์
 – ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางด้านร่างกาย
 – มีความประพฤติดี
 – ไม่เคยเป็นผู้ได้รับทุนนี้มาก่อน หรือไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
 – ไม่ได้เป็นบุคลต้องห้ามของประเทศญี่ปุ่น หรือเคยเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฏหมาย
 – สามารถผ่านการอบรมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศได้
 – สายตาปกติ และไม่บอดสี
 – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมที่ไทย และระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศได้

 

เอกสารที่ต้องสื่นสำหรับการสมัคร
 – ใบสมัครสอบ (ระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี)
 – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่มีสิ่งกำบัง 1 นิ้ว 3 รูป
 – สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระรับราชการทหาร
 – ใบรับรองแพทย์(สายตา ตาไม่บอดสี และสุขภาพดีแข็งแรง)
 – ใบผ่านงาน ในกรณีที่ผู้สมัครมี
 – ประวัติส่วนตัว

 

japan

 

โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับ โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 นี้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครทุนนี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

แล้วพบกันใหม่นะครับ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วัน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ