กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเรียนต่อ ปริญญาโท ด้านปิโตรเลียมและธรณีวิทยา

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้ทางเรานำข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา จากประเทศไทยเรานี่เองครับ มาฝากเพื่อน ๆ รายละเอียดมีว่ายังไงมาชมกันเลย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครการสอบแข่งขัน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท เฉพาะสาขาวิชาด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและธรณีวิทยา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศครับ

ทุนการศึกษานี้มีจำนวน 6 ทุนด้วยกันครับ โดยเป็นทุนเต็มจำนวน ซึ่งจะมีข้อผูกมัดเมื่อจบการศึกษาด้วยนะครับ เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจ ต้องดูในส่วนของข้อผูกมัดด้วยนะครับ ไม่งั้นเดือดร้อนกันแน่นอน ><

 

PTL

 

ประเภทของทุนการศึกษา
 – ทุนด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 3 ทุน
 – ทุนด้านธรณีวิทยา จำนวน 3 ทุน

 

ข้อผูกพันในการรับทุน
 – ผู้สมัครต้องทำสัญญาเพื่อฝากนักเรียนทุนให้อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. และอยู่ในระเบียบของทางสำนักงาน
 – เมื่อสำเร็จการศึกษา จะต้องทำงานในสังกัดของกรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของที่ได้รับทุน
 – หากฝ่าฝืน ผู้ที่ได้รับทุน ต้องชดใช้เงินทุนที่เคยได้รับทั้งหมด รวมถึงชดเชยเงินเพิ่มอีก 2 เท่า เพื่อเป็นค่าปรับอีกด้วย

 

20110114davidloope

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – สามารถสมัครเข้าเรียนในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยต้องนำเอาเอกสารรับรองการเข้าเป็นนักศึกษา มายืนยันกับทางสำนักงาน ก.พ. อีกด้วย
 – เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 – เป็นผู้ที่อยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือธรณีวิทยา หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาดังกล่าว
 – มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกเทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 70 เปอเซ็นต์
 – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ คือ
    TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 173 (computer based) หรือ 61 คะแนน (internet based)
    IELTS ไม่ต่ำว่า 5.0
    CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 – ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนใด ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ
 – ไม่มีภาระผูกพันในอนาคต จากทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่เคยได้รับ
 – ห้ามมิให้พระภิกษุหรือสามเณรสมัครเข้ารับทุนนี้

 

engineer-02

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2556 นี้เท่านั้นนะครับ

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วัน ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ