กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจกทุนเรียนปริญญาโทต่างประเทศ

วันนี้เอาข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศมาฝากกันครับ เป็นทุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา โดยผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกที่จะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ก็ได้

ในปี 2011 นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบทุนให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 1 ทุนเท่านั้น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนไว้ดังนี้ครับ

1.ผู้สมัครต้องกำลังเรียนอยู่ในปีสุดท้ายของป.ตรี ในสาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2.ถ้าจบการศึกษาแล้ว ต้องจบในสองสาขาตามข้อหนึ่งเท่านั้น และจบมาไม่เกินหนึ่งปี โดยกำหนดเกรดเฉลี่ยไว้ที่ 2.75 เหมือนกัน
3.ผู้สมัครที่กำลังรับทุนอื่นอยู่นั้น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของทุนอื่นว่า ให้สอบรับทุนนี้ได้มายืนยันด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัครเข้าสอบ

ในส่วนของขั้นตอนการสมัคร ทำได้ดังนี้ครับ
ผู้ที่จะสมัครสอบสามารถพริ้นท์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากต้องการเข้าไปสมัครด้วยตัวเอง สามารถไปที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เลย ในวันและเวลาราชการครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสมัครมีอะไรบ้าง?
1.ใบสมัครที่พริ้นท์ออกมา กรอกให้เรียบร้อย และติดรูปขนาด 1×1.5 นิ้ว
2.หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย
3.สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองสภาพนักศึกษา รวมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบทรานสคริปท์นั่นเองครับ
4.เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
5.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่งครับ

ใครที่สนใจในทุนนี้ แล้วต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ