กระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ) ในระดับปริญญาตรี โท จำนวน 13 ทุน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะกลับมาชดใช้ทุนในกระทรวงการต่างประเทศ

รับสมัึครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา
1. กฏหมายระหว่างประเทศ (กฏหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ? กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา? จำนวน 2 ทุน

2. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (เน้นเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การเมือง) จำนวน 2 ทุน

3. Japan Studies จำนวน 1 ทุน

4. Chinese Studies จำนวน 2? ทุน

5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เรียนภาษาสเปน) จำนวน 1 ทุน


6. Middle East Studies จำนวน 1 ทุน

7. Muslim Studies จำนวน 1 ทุน

8. รัสเซียศึกษา ยุโรปตะวันออกศึกษา จำนวน 1 ทุน

9. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Public Diplomacy or Mass Communication or Development Studies จำนวน 2 ทุน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfa.go.th/web/2719.php?id=31233

http://www.mfa.go.th/internet/document/prakard52.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ