กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมการประชุม ด้านประวัติศาสตร์ ที่เกาหลี

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th ทุกคน วันนี้ทางเราก็ได้นำข่าวเกี่ยวกับ การศึกษา มาฝากเพื่อน ๆ อีกเช่นเคยครับ กับทุนนี้เลย The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีความรู้และเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

โดยการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จะมีระยะเวลา 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีครับ แต่ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะ ค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ที่เกาหลีเท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุม ค่าคั๋วเครื่องบิน ไป และ กลับ จากประเทศเกาหลีนะครับ

 

d8a2e88c85036ceb0c70fa17cda81603_WFkAYpNS25DsaW

 

ผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นผู้มอบทุนในโครงการนี้ก็คือ  สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (Korean National Commission for UNESCO – KNCU)

 

มาดูเงื่อนไขในการสมัครกันครับ
 – มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 – มีความรู้และส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์
 – สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายและเสนอรายงานได้ดี

 

เพราะการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สมัครจะต้องมีทักษะ การนำเสนอ (presentation) เรียงความ และอภิปรายในหัวข้อที่กำหนดให้หรือที่สนใจในประเด็นด้านประวัติศาสตร์

 

Socar-Tower-in-South-Korea

 

ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ที่เกาหลีเท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ไป และ กลับ จากประเทศเกาหลีนะครับ

 

วัตุถุประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีด้านประวัติศาสตร์ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ และความคิดใหม่ ๆ และมีส่วนร่วมในประเด็นการไกล่เกลี่ยทางประวัติศาสตร์

 

กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 2 คนเท่านั้น และเสนอชื่อไปยัง KNCU โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ รายละเอียดโครงการ

 

14

 

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ทาง

Email:  ratchanin@yahoo.com

Adress:
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(คัดเลือกเยาวชน Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia)
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพ 10300

Tel: 0 2628 5646 ต่อ 114

 

โดย เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และจะต้องเตรียมตัว เช่น การเขียนเรียงความและการนำเสนอรายงาน

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา และโครงการจากต่างประเทศ อัพเดททุกวันได้ที่ ScholarShip.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ