กระทรวงศึกษาธิการเตรียมแจกทุน สำหรับคุณครูในพื้นที่ทุรกันดารเรียนต่อปริญญาตรีศึกษาศาสตร์

สำหรับข่าวคราวในด้านภารศึกษาต่อไปที่ทางเรา ScholarShip.in.th ได้หยิบเอามาฝากเพื่อนๆ เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการแจกทุนการศึกษาภายในประเทศครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาชมกันเลยดีกว่าครับ

ศธ. เตรียมทำโครงการแจกทุนครูตามพื้นที่ห่างไกลเรียน ต่อ ป.ตรีทางสายการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระราชปรารภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 พรรษาปี 58 โดยจะแบ่งทุนการศึกษาเหล่านี้มาจากทุนโอดอส มาเป็นทุนครูตามพื้นที่ห่างไกลแทน

สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีแนวคิดว่า อาจจะปรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งจัดสรรให้อำเภอละ 2 ทุน แบ่งส่วนหนึ่งมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่ครูกลุ่มนี้ครับ

 

post-3262-1287000294

 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าปัจจุบันยังมีครูในถิ่นทุรกันดารจำนวนมากที่ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่ได้จบปริญญาตรีทางสายการศึกษา อาทิเช่น ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

ในส่วนของรูอาสาที่ไปสอนตามโรงเรียนบนพื้นที่สูงหรือตามโรงเรียนชายขอบ ครูเหล่านี้จะต้องมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีทางสายการศึกษาเพื่อให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาได้

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปรารภถึงเรื่องนี้ว่า ครูเหล่านี้ต้องลงจากดอยมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนใหญ่ แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตบัณฑิตวิชาชีพครู เพราะนั้น ศธ. จึงคิดว่าจะจัดทำโครงการให้ทุนศึกษาต่อแก่ครูเหล่านี้

 

65ef585385f061cf2e28a6a586aea58c

 

ทั้งยังกล่าวอีกว่า ถ้ามีการสานต่อทุนโอดอสรุ่นที่ 5 นั้น ก็ไม่จำเป็นต้อง 1 อำเภอ 1 ทุนทั้งหมด ส่วนแรก 928 ทุน หรือ อำเภอละ 1 ทุน นั้น ก็จะสรรให้แก่นักเรียนสายสัญที่เรียนดีตามปกติ แต่ส่วนที่เหลืออีก 928 ทุน ซึ่งตั้งใจจะจัดสรรให้นักเรียนสายอาชีพนั้น ก็อาจจัดสรรเป็นทุนครูด้วยก็ได้

 

สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือ โอดอส รุ่นที่ 4 ซึ่งเปิดสอบข้อเขียนรอบ 3 เพื่อจัดสรรให้ครบตามจำนวนทุนที่เหลืออีก 1,621 ทุน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,856 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนประเภทที่ 1 นักเรียนยากจนครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี จำนวน 1,521 คน และทุนประเภทที่ 2 เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ให้ไปเรียนสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4,687 คนนั้น ยังมีทุนเหลืออยู่บางส่วนเพราะผู้มีสิทธิ์มาสอบไม่ครบ ซึ่งหากสัมภาษณ์เสร็จในเดือนกรกฏาคม ก็จะทราบว่าทุนยังเหลืออีกเท่าใด

 

นับว่าเป็นข่าวดีจริงๆ นะครับสำหรับเด็กๆ ที่อยู่พื้นที่ทุรกันดาร การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ ดังคำกล่าวที่ว่า รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา หลังจากนี้ไปก็คงไม่มีเพลงอย่างโรงเรียนของหนู ออกมาเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาด้านการศึกษาของเด็กในพื้นที่ทุรกันดารแล้วนะครับ เพราะการศึกษาจะส่งถึงคนอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากโครงการนี้ :)

 

Source: ผู้จัดการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ