กลุ่ม Intouch มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

มาต่อด้วยทุนการศึกษาต่อไป กับทางเรา ScholarShip.in.th กันได้เลยนะครับ ทุนนี้ก็เป็นทุนที่มาจากประเทศไทยเรานี่เอง มาดูรายละเอียดไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ

กลุ่มอินทัช เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมเพื่อ สอบคัดเลือกเข้าทำงานพร้อมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่าง ประเทศ ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร

ทุนจะเปิดในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยผู้สมัครจะได้เข้าเรียนใน สถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดลำดับสูงสุด หรือเทียบเท่า US Top 20 เลยทีเดียว

 

keyboard

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
 – มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL-iBT ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป
 – ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่มอินทัชเป็นเวลา 1 ปี  โดยคณะกรรมการฯจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติทุนฯ สำหรับเดินทางไปศึกษาต่อในปีถัดไป

 

ทุนเปิดให้สมัครในสาขาวิชาที่มมีความเกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารเช่น
 – Telecommunication Engineering
 – Computer Engineering
 – Information Technology Engineering
 – Information Technology Management

 

การคัดเลือก จะมี 2 รอบด้วยกัน คือ ครั้งที่ 1 – ทดสอบ และสัมภาษณ์เบื้องต้น ครั้งที่ 2 – สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการทุนฯ ซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่ในช่วง15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557 (โดยจะมีการแจ้งผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 ผ่านทาง email)

 

usa-exchange-student

 

เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร  หลังจากนั้นก็ส่งใบสมัครไปที่ [email protected] ซึ่งต้องส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 นะครับ

 

แล้วพบกันใหม่นะครับ กับข่าวสารเเละข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วันที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ