กว้างไกลทางวิสัยทัศน์กับ Uppsala University

สวัสดีเพื่อนๆชาว Scholarship.in.th ที่น่ารักทุกท่าน ช่วงนี้เปิด facebook...