กองทุน OPEC มอบทุนระดับปริญญาโท

กอง ทุน OFID (The OPEC Fund for International Development) เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาตรีจากประเทศกำลังพัฒนา สมัครเข้ารับทุน OFID สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อช่วยกันพัฒนาอาชีพและความสามารถของผู้รับทุน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1.ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนดไว้
2.ต้องมีอายุระหว่าง 23-32 ปี (ก่อนถึงวันรับสมัคร)
3.เกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป
4.จะต้องสามารถเข้ารับการศึกษาได้เต็มเวลาในระหว่างที่รับทุน

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน
1.เศรษฐศาสตร์สำหรับการพัฒนา (การลดความยากจนหรือการพัฒนาและการรักษาพลังงาน)
2.สิ่งแวดล้อม
3.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
1.รับเงินระหว่างศึกษา 2 ปี จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ
2.ได้มีโอกาสร่วมงานสัมมนาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้
3.ฟรีค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการสอบที่ทางสถาบันอาจจะเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางกองทุน OFID จะดำเนินการจ่ายตรง ไปยังสถาบันเอง
4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าหนังสือโดยจะทำการโอนผ่านบัญชีของผู้รับทุน
5.ทางกองทุน OFID จะจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้รับทุน ไปยังสนามบินที่ใกล้กับสถาบันที่ผู้รับทุนศึกษามากที่สุด

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1.ใบสมัครออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2.ใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.จดหมายยืนยันจากมหาวิทยาลัยที่รับเข้าศึกษา
4.เรียงความถึงแหตุผลในการขอรับทุน อธิบายถึงเป้าหมายในการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอว่าคุณจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปช่วยพัฒนาประเทศ ของคุณได้อย่างไร แบบสั้น ๆ ประมาณ 250 ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)
5.จดหมายรับรองจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
http://www.opecfund.org/Scholarship_Default/ScholarshipApplication2009.aspx

ผู้สมัครทุกคนจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมด้วยบทเรียงความ
ผ่านทางอีเมล์ [email protected]
โดยเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด
จะต้องส่งก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ