การสอบ SMART-I สำหรับยื่นคะแนนรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th มีข่าวคราวเกี่ยวกับการสอบ SMART-I มาฝากเพื่อนๆ กันจ้า รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาชมกันเลย

สำหรับการสอบ SMART for Undergraduate Level หรือเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า SMART-I นั้นก็คือแบบทดสอบวัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเอง

วันนี้เราจึงนำรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดีๆ อันนี้ไม่ว่าจะเป็น โครงการรับตรงที่รับผลคะแนนเหล่านี้ และกำหนดการสำหรับการสอบมาฝากเพื่อนๆ กันจ้า

 

bansee

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART-I
โครงการรับตรง
BBA
IBMP
EBM
DBTM

 

โครงการ SMART-I ในระดับปริญญาตรี
การสมัครสอบแบบออนไลน์

กำหนดการ

Capture1212312121

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์ในการรับตรง
เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
ตัวอย่างข้อสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ