ข่าวดีสำหรับน้องๆม.ปลาย ที่สนใจรับทุนไปเรียนต่อในประเทศตุรกี

รัฐบาลตุรกี ร่วมมือกับโรงเรียน Kayseri Kocasinarn Mustafa Germirli Imam ซึ่งเป็นโรงเรียนอิสลามในประเทศตุรกี มอบทุนให้แก่นักเรียนอิสลามของไทย เพื่อเรียนต่อในประเทศตุรกีในปี 2555 นี้ครับ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพศชาย กำลังเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย ผลการเรียนดีเกรด 3.00 ขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และอายุไม่เกิน 18 ปี

สำหรับเอกสารการสมัครที่ผู้สมัครต้องเตรียมนะครับ ประกอบไปด้วย
– ใบสมัคร หาได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
– ใบแสดงผลการเรียน
– ใบรับรองความประพฤติ
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบรับรองแพทย์ เน้นโรคเอด และไวรัสตับอักเสบซี
– รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จำนวน 6 รูป
ซึ่งเอกสารไหนที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หมดด้วยนะครับ

ทุนการศึกษานี้เริ่มรับสมัครในเดือนมิถุนายน และจะมีการสอบในช่วงปลายเดือนครับ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ