คณะวิทย์ จุฬาฯ มอบ 3 ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์...