คูเวต มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

กระทรวงศึกษาธิการขั้นอุดมศึกษาของคูเวตจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2009/2010 จำนวน 2 ทุน ในสาขาอิสลามศึกษา (Shari?a) ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกในชั้นต้น และส่งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เงื่อนไขผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย และได้ม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างรับสมัครทุน
2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552
3.มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 สำหรับสายศิลปะ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือเกรดเฉลี่ย 2.75 สำหรับสายวิทย์
4.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและการเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขโทรศัพท์ 02 628 5646 ต่อ 115

ที่มา http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/B3/scholarship/kuwaitgov/higher-kuwait09-10.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ