จะได้รับมือถูก อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 ประเภท ที่เพื่อนๆ อาจได้เจอตอนไปเรียนต่อต่างประเทศ!!!

  สำหรับการไปเรียนต่อกันในต่างประเทศนั้น...