จากการจัดอันดับของ US News เยอรมนีครองแชมป์ประเทศที่ดีที่สุด ไทยติดโผมาในอันดับ 21!!

สื่อ US News & World Report ร่วมกับบริษัท BAV Consulting และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Pennsylvania จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด และประกาศผลที่งานประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปัจจัยที่ใช้ในการสำรวจประชาชนกว่า 16,000 คนซึ่ง 4,500 คนเป็นผู้นำธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต โอกาสทำการค้า การลงทุน ความน่าสนในทางวัฒนธรรมและอิทธิพลของประเทศในด้านต่างๆ

 

germany

 

อันดับหนึ่งในการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ เยอรมนี ตามมาด้วย แคนาดา และอังกฤษ ส่วนสหรัฐฯ อยู่ที่สี่ ญี่ปุ่นอยู่อันดับเจ็ด สิงคโปร์ จีน และเกาหลีใต้ติดที่ 15, 17 และ 19 ตามลำดับ 

ส่วนประเทศไทยได้อันดับ ที่ 21 จากประเทศในการสำรวจทั้งหมด 60 แห่งซึ่งไทยนำหน้า อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และซาอุดิอาระเบียเป็นต้น

สำหรับการจัดอันดับรายประเภท เยอรมนีได้ที่หนึ่งด้านการริเริ่มทำธุรกิจ ส่วนแคนาดาเป็นผู้นำเรื่องคุณภาพชีวิต และสหรัฐฯ นำหน้าประเทศอื่นๆ ในด้านอิทธิพลและอำนาจ

 

 

Source: vaothai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ