ชมรมก.พ. ร่วมกับ สพฐ. มอบทุนการศึกษา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมข้าราชการพลเรือน

โดยนายปรีชา วัชราภัย ประธานชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน ได้รวบรวมรายได้จากการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 200,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.)

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในจังหวัดดังกล่าว ไปดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความสงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

โดยมีหลักเกณฑ์คือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน และไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งอื่นใดมาก่อน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรจำนวนเงินในทุนนั้น จะให้ทุนกับนักเรียนระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ประมาณทุนละ 4,000-5,000 บาท

แหล่งที่มา: igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ