ด่วน! กพ. มอบทุนฝึกอบรมต่างประเทศ

สำนักงานก.พ.พิจารณามอบทุนรัฐบาลแก่ข้าราชการ...