ด่วน!! โครงการรับตรงรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2557

อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ของวันนี้ที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ...