ตระการตา!! มาชมการล้มโดมิโน่ที่ใช้เวลาเรียงกว่า 3 เดือน ใช้โดมิโน่กว่า 2 หมื่นชิ้น!!

 ...