ตัวเลขนักเรียนต่างชาติในสหรัฐ สูงขึ้นกว่าปีก่อน 6%

มีการเปิดเผยสถิติจาก Open Doors report ของสถาบันการศึกษานานาชาติ หรือ ?International Institute of Education? (IIE) ในปีนี้ (2011) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาถึง 3 %? โดยมีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 1 % ในปี 2009-2010 แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ดีว่าสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติจะเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึง 6 % และมีการลงทะเบียนเรียน รวม 4.7 % ในปี 2010-2011

รายงานประจำปี เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2011 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนต่างชาติ 723,277 คน กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2010-2011 โดยเพิ่มขึ้นกว่า 32,354 คน ในปีก่อน (2009-2010)

โดยจำนวนนักเรียนส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนถึง 157,558 คน ที่มาเรียนในสหรัฐอเมริกา ในอัตรา 23.3 % หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 29,736 คน นักศึกษาจากอินเดียอยู่ในลำดับที่ 2 มีสัดส่วนของนักเรียนที่ส่งมามากกว่า 100,000 คน แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวมีจำนวนลดลง 1 % จากปีที่แล้ว และเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ 3 มีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติที่ส่งมา คือ 75,000 คน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.7 % จากปีที่แล้ว

แม้ว่าจำนวนตัวเลขประชากรนักเรียนจาก 3 ประเทศข้างต้นจะมีความน่าสนใจและมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีตัวเลขที่สำคัญจากนักเรียนต่างชาติจากสองประเทศตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียที่ส่งนักเรียนมาเรียนในสหรัฐอเมริกาถึง 22,704 คน แม้ว่าจะมีจำนวนรวมเพียงแค่ 0.8 %? และประเทศอิหร่านที่ส่งนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีตัวเลขของนักเรียน18.9 % ที่มีนัยยะสำคัญอีกด้วย

นักเรียนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ในปี 2009-2010 ซึ่งมีนักเรียน 24,842 คน ในสหรัฐอเมริกา แต่ปีต่อมามีนักเรียนเพียง 21,290 คน คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง 14.3 % และในปีนี้เคนยาตามหลังญี่ปุ่นมาด้วยอัตราที่ลดลงของนักเรียน 13.3%

ซึ่งสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ธุรกิจและการจัดการ 21.5 % วิศวกรรมศาสตร์ 18.7 % และวิทยาศาสตร์ชีวิต 8.8 %

สาขาอื่นๆที่มีความต้องการเรียนเช่นเดียวกัน เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอัตราอยู่ระหว่าง 8.9 % สังคมศาสตร์ 8.8 % ศิลปกรรมศาสตร์และศาสตร์ประยุกต์ 5.1 % การเรียนบัญชีจะมีขนาดของนักเรียนเล็กน้อยเพียง 4.5 %

มีตัวเลขของนักเรียนต่างชาติที่มีความต้องการศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัดเพิ่มขึ้น 24 % มาจากนักเรียนซาอุดิอาระเบีย 29.1 % นักเรียนญี่ปุ่น 10.8 % เวเนซูเอลา 11.9 % ซึ่งมีสัดส่วนตัวเลขประชากรนักเรียนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดนี้

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความสนใจมากกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติถึง 219,853 คน โดยมีอัตราส่วน 34 % ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในช่วงปี 2010-2011 ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.8 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับยอดผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นมีจำนวนมากถึง 300,000 คน คิดเป็น 45.8 % ของยอดจำนวนการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ