ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ มอบทุนให้นักเรียนไทย เรียนต่อม.ปลาย สิงคโปร์

วันนี้มีข่าวทุนเรียนต่อต่างประเทศ มาฝากชาว ScholarShip.in.th กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ สำหรับครั้งนี้เป็นทุนจากประเทศสิงคโปร์ ที่หลายคนอยากจะมีโอกาสไปเรียนกันนั่นเอง

 

ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีความสามารถและผลการเรียนดี เพื่อเรียนต่อในสิงคโปร์

ทุนนี้จะมีลักษณะเป็นทุนให้เปล่า นั่นก็คือผู้ที่รับทุน ทางรัฐบาลสิงคโปร์จะออกค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้ โดยไม่มีการเรียกคืนใดๆทั้งสิ้น

 

singapore-scholarship

 

ในส่วนของประเภททุนการศึกษา จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้รับทุนไปเรียนต่อในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือระดับชั้นม.3 และ ม.4

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับทุนไปเรียนต่อในสิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือเรียนซ้ำม.3 อีกครั้งและต่อ ม.4

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้รับทุนไปเรียนต่อในสิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือเรียนระดับชั้นม. 4 และ ม.5

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับทุนไปเรียนต่อในสิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือเรียนซ้ำม.5 อีกครั้งและต่อ ม.6

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นนักเรียนในระดับชั้นต่างๆตามที่กำหนด
– มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– หากมีผลงานที่น่าสนใจ เคยร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความเป็นผู้นำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

singapore-scholarship2

 

ใครที่สนใจ มีวิธีการสมัครต่างๆได้หลายช่องทาง โดยแบ่งออกเป็น
– ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

 

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ www.bic.moe.go.th และส่งใบสมัครไปที่
Ministry of Education
School Placement and Scholarships Branch
Level 3, Podium Block
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675 (ASEAN Scholarships (THAILAND)

 

– สมัครผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์  www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand
สำหรับการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆทั้งสิ้น

 

singapore-scholarship3

 

หลังจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ จะทำการคัดเลือกใบสมัคร และตอบกลับมายัผู้สมัคร พร้อมกับแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไร

โดยการสอบจะมีทั้งสอบข้อเขียนในช่วงเดือนมิถุนายน สอบวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ จากนั้นจะสอบสัมภาษณ์อีกครั้งในเดือนสิงหาคม

 

สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th/th/ และอย่าลืมว่าต้องสมัครก่อน 26 เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ….

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ