ทำอย่างไรดี!? เมื่อวีซ่าหรือพาสปอร์ตหายตอนอยู่ต่างประเทศ

  สำหรับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th...