ทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์จากทางสถาบัน Media Design School

  ข่าวดี !! ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่มีความฝัน...