ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน – UNESCO โครงการ Great Wall Scholarship

ทางองค์การ UNESCO ได้ร่วมมือกับรัฐบาลจีน ทำให้เกิดทุนการศึกษาในโครงการ? ซึ่งจะมอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติจำนวน 25 ทุนด้วยกันนะครับ
โดยทุนการศึกษาเหล่านี้จะพิจารณาให้เป็นพิเศษในสาขาวัฒนธรรม การสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ที่จะสมัครรับทุนนั้นต้องมีจบปริญญาตรี มีอายุไม่เกิน 45 ปี สุขภาพดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากสามารถใช้ภาษาจีนได้ด้วยจะดีมาก)

ในส่วนของเอกสาร มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้นะครับ
– ใบสมัคร
– รูปถ่าย 3 ใบ
– สำเนาผลการเรียนและวุฒิการศึกษา
– เค้าโครงงานวิจัยของผู้สมัคร
– หนังสือรับรองจากอาจารย์ในไทย 2 ท่าน
– ใบตรวจร่างกาย
– ใบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

โดยเอกสารต่างๆต้องเตรียมทั้งหมด 3 ฉบับด้วยกันนะครับ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มความร่วมมือพหูพาคี 1 (ทุน UNESCO/Great Wall) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2628-5646 ต่อ 113
เว็บไซต์ : http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ