ทุนการศึกษาจาก DoubleA โครงการ “Better Tomorrow” กว่า 5,000 ทุน รวมกว่า 10 ล้านบาท!!

 

อีกหนึ่งทุนการศึกษาเป็นทุนจากประเทศไทยนี่ล่ะจ้า มาจากบริษัทดับเบิ้ลเอครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th กันเลย

 

ดั๊บเบิล เอ ส่งเสริมให้ลูกชาวนาได้มีการศึกษาที่ดี โดยจัดโครงการ “Better Tomorrow” เพื่อมอบ 5,000 ทุนการศึกษา รวม 10 ล้านบาทเลยล่ะครับ

 

โดยกิจกรรมนี้เป้นกิจกรรมที่ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้สานฝันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกชาวนาเกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิดกล้าฝัน และพร้อมก้าวต่อไปสู่อาชีพที่ดีในอนาคตนั่นเองครับผม

 

20141003-1412310301.0089-7

 

จำนวนทุนและระดับการศึกษาที่ให้ทุน
– ระดับประเถมศึกษา ป.5-ป.6
– ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1-3

 

โดยจะมอบให้ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 ทุน รวม 10 ล้านบาท

 

คุณสมบัติของชาวนาที่มีสิทธิ์รับทุนให้บุตร
 – ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าว มีบุตร-ธิดาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กำหนด
 – ต้องเป็นบุตรตามกฏหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรม
 – บุตรที่ขอรับทุนต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และศึกษาในภาคเรียนปกติ
 – ครอบครัวหนึ่งมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ทุน
 – ถ้าปลูกต้นกระดาษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ

 

ระยะเวลาในการรับสมัครและมอบทุน แบ่งเป็น 2 เดือนคือ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัคร ส่งหลักฐาน และตรวจสอบคุณสมบัติ และต่อไปก็คือ วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาคัดเลือกและมอบทุนครับผม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 085 835 5053 คุณเบญจมาพร
www.facebook.com/DoubleAPaper

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ