ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนจาก Plymouth University แห่งสหราชอาณาจักร

  มาดูกันในส่วนของอีกหนึ่งทุนการศึกษากันเลยดีกว่านะครับ...