ทุนการศึกษาต่อออสเตรเลีย ระดับมัธยมศึกษา?

บริษัท CETA ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อออสเตรเลีย ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นในออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้

Billanook College
ทุนการศึกษา มูลค่า $8,000 ต่อปี โดยทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาใ้ห้ันักเรียนจนเรียนจบ Year 12 (สำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2553)
ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% สำหรับพี่หรือน้องของผู้สมัคร

Seymour College
– ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน มูลค่า $100
ทุนการศึกษา มูลค่า $3,000 ต่อปี โดยทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษาใ้ห้ันักเรียนจนเรียนจบ Year 12 (สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2553)

Firbank Grammar
ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก 50% (สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี พ.ศ. 2553)

St Paul?s International College
– ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน มูลค่า $300
ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับค่าเล่าเรียนปีแรก (ยกเว้นหลักสูตร University of New South Wales Foundation)

Woodcroft College
ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับหลักสูตร Intensive English ระยะเวลา 20 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
? มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และ/หรือ มีความโดดเด่นในกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี และศิลปะ
? ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในปี 2552 จนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2553
? ดำเนินการสมัครเรียน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2552

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
? กรุณาเตรียมผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
? ผลสอบ AEAS (ถ้ามี)
? สำเนา Passport
? เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร รางวัลต่างๆ และจดหมายแนะนำจากโรงเรียน เป็นต้น

CETA: Complete Education and Touring Australia (Thailand) Co., Ltd.
16th Floor, Room B5, GMM Grammy Place
Sukhumvit 21 (Asoke Rd.)
Wattana, Bangkok 10110, THAILAND

Tel. (66) 0-2665-8100 (auto)
Fax. (66) 0-2665-8105
E-mail: varunee@ceta.co.th
URL: www.ceta.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ceta.co.th/detail-scholarship.shtml

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ