ทุนการศึกษาทำวิจัยที่ Newcastle University สหราชอาณาจักร

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็เป็นทุนจากสหราชอาณาจักรครับผม...