ทุนการศึกษา”ทุนรัตนมงคล” ในพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาภายในประเทศมาฝากเพื่อนๆ กันครับผม มาชมกันเลยดีกว่า

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษาครับผม

 

สำหรับโครงการทุนการศึกษานี้จะทำการ เปิดรับสมัคร 4 กันยายน 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้นนะครับ

 

big564

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
 – มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 ภาคเรียน)
 – เป็นผู้มีความประพฤติดี
 – ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

โดยมูลค่าของทุนการศึกษานี้ก็จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอด 4 ปีเลยครับผม แถมยังได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid 1 ชุดด้วยล่ะ

 

1ea1c1d64212e051212b945f2bb96221

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องทำการรับผิดชอบด้วยตนเอง
– ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
– ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ 1,000 บาท
– ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 500 บาท
– ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
– ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท
– ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,100 บาท
– ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยจะคืนภายในเดือนกันยายน 2558 ครับผม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ