ทุนการศึกษาประเทศสวีเดน เรียนฟรี มีเงินเดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งในประเทศสวีเดนเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีความสนใจรับ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โทและระยะสั้น 10 เดือนมีเงินเดือนและค่าเล่าเรียนฟรี เปิดรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณ์ จันทโนทก รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเปิดเผยว่า ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับบัณฑิตทุกคน และเป็นเรื่องที่สานต่อจากความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน อาทิ Malardalen University Vasteras,KTH Royal Institute of Technology, Stockholm Malmo University, Malmo Gavle University, Gavle Mid Sweden University

ทุนการศึกษา
นี้แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ให้ทุนศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และระดับปริญญาโทให้ระยะเวลาการศึกษา 10 เดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้เดือนละ 25,000-30,000 บาท ส่วนกำหนดรับสมัครเบื้องต้นกำหนดให้สมัครได้ระหว่างงาน Open House วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต ปทุมธานี


คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2552? ต้องมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ IELTS 6.0? หรือ TOEFL 550 หรือ CU-TEP? 550 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ส่วนสาขาวิชาที่ให้ไปศึกษาต่อได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขา International Relations

สำหรับรายละเอียดส่วนบุคคลที่ต้องการทราบเพิ่มเติม โทรผศ.สาคิตณ์ 0-81849-9797 หรืออีเมล์ profsakit@yahoo.com

ที่มา http://www.elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=6147

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ