ทุนการศึกษาปริญญาตรี มอบโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย

รัฐบาลประเทศ อินโดนีเซีย ประกาศมอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2010 ระดับปริญญาตรี ตามโปรแกรม DARMASISWA RI PROGRAM ที่แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
– DARMASISWA RI Regular Program (หลักสูตร 1 ปี)
– DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)

จุด ประสงค์หลักของการให้ทุน Darmasiswa ก็เพื่อที่จะเผยแพร่ภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระหว่างชาติพันธมิตร กับอินโดนีเซียโดยมีการออกแบบหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ในการนี้โดยเฉพาะ

1.DARMASISWA RI Regular Program (หลักสูตร 1 ปี)
สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ต้องมีความตั้งใจในการช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

2. DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)
จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้ ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้รับทุน ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อม สำหรับการเรียนในระดับสูงต่อไป

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Dr. Muh Huda A.Y.,M.Pd
Education and Cultural Attache
The Embassy of the Republic of Indonesia
600-602 Petchburi Road,
Rajthevi Bangkok 10400
Phone (02) 250-3135-40 ext.179 หรือ (02) 255-1269

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ